Home ข่าวสังคม 8 ข้อที่ทุกคนควรรู้โครงการ “เราชนะ” เว็บไซด์ www.เราชนะ.com

8 ข้อที่ทุกคนควรรู้โครงการ “เราชนะ” เว็บไซด์ www.เราชนะ.com

by admin
8 ข้อที่ทุกคนควรรู้โครงการ เราชนะ เว็บไซด์ เราชนะyamashitatarสังคม

8 ข้อที่ทุกคนควรรู้โครงการ”เราชนะ” เว็บไซด์ www.เราชนะ.com

คำถาม8ข้อ ที่ทุกคนควรรู้ โครงการ”เราชนะ” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 รอบใหม่ ครม.ได้ออกมาตรการที่มีชื่อว่า “เราชนะ” ซึงโครงการนี้คือการช่วยเหลือด้วยการ แจกเงิน นั้นเอง เพียงแต่วิธีการแจกเงินนั้นเปลี่ยนไป จึงทำให้เกิดคำถามต่างๆตามมาว่าตกลงเขาได้สิทธิ์ไหม? สิทธิ์ที่ผ่านคุณสมบัติอะไร? ถ้าได้แล้วต้องทำอะไรหรือเปล่า? จึงเกิดเป็น คำถาม8ข้อที่ต้องการคำตอบมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.ใครได้สิทธิ์?

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนั้นทางรัฐบาลได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการระบาดของโควิด19รอบใหม่นี้ ได้แก่ อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง หาบเร่ แผงลอยและเกษตรกร โดยคุณสมบัติข้อแรกคือต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นันจากวันที่มีมติ ครม.(19ม.ค.64)

8 ข้อที่ทุกคนควรรู้โครงการ "เราชนะ" เว็บไซด์ www.เราชนะ.com

2.ใครไม่ได้สิทธิ์? สำหรับผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์เข้าโครงการ เราชนะ มีด้วยกัน6ประเภท

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ตาม พรบ. ประกันสังคม
 • เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เป็นข้าราชการ การเมือง
 • เป็นผู้รับเบี้ยหวัด หรือเงินบำนาญ
 • เป็นผู้มีเงินได้300,000บาทขึ้นไป ตามการประเมินล่าสุด
 • เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันเกิน500,000บาท

3.ใครที่ต้องลงทะเบียนคือคนทุกคนที่ไม่อยู่ใน 6ข้อ ที่กล่าวมา และไม่มีประวัติข้อมูลในของรัฐใดๆ ก่อนหน้านี้ ได้แก่

 • คนที่ไม่มีบัตรสวัสดีการของรัฐ
 • คนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันในทุกเฟส 2ข้อนี้จำเป็นต้องลงทะเบียน จึงจะได้สิทธิ์โครงการ เราชนะ โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29ม.ค. ถึง 12ก.พ64

4.ใครที่ไม่ต้องลงทะเบียน?

คือผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแต่ต้องยินยอมให้ข้อมูลฐานะทางการเงินเพิ่มเติมแก่รัฐ ก่อนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ ในโครงการ เราชนะ ถ้าใครไม่ยินยอมให้ข้อมูลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะทันที

5.ลงทะเบียนยังไง? ให้ลงทะเบียนผ่าน “เว็บไซด์www. เราชนะ.com” เท่านั้น

6.เงินเข้าที่ไหน เมื่อไหร่? สำหรับการโอนเงิน3,500บาท จำนวน2เดือนรวมเป็น7,000บาท ที่จะโอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จะโอนผ่าน2ระบบดังนี้

 • วงเงินใช้ได้ในบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ
 • วงเงินในกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์(G-Wallet) ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

รอบการโอนเงิน

 • ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ จะโอนให้ทุกวันศุกร์ ในทุกสัปดาห์ๆละ675-700บาท เริ่มวันที่5ก.พ.64 2. ผู้ใช้แอปเป๋าตังจะโอนให้ในทุกวันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห์ๆละ1,000บาท เริ่มวันที่18ก.พ.64

7.ใช้จ่ายยังไง? การใช้จ่ายจะไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี แต่สามารถใช้จ่ายได้2รูปแบบ คือ

 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ
 • จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ซึ่งวงเงินทั้งหมดสะสมได้ แต่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายใน วันที่31พ.ค.64 นี้เท่านั้น

8 ข้อที่ทุกคนควรรู้โครงการ "เราชนะ" เว็บไซด์ www.เราชนะ.com

8.ซื้อของที่ไหนได้บ้าง? สามารถใช้จ่ายได้ในร้านค้าและบริการ 3ประเภทที่ร่วมโครงการนี้เท่านั้น

 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ
 • ร้านคนละครึ่ง
 • ร้านเราชนะ

หลังจากที่ทุกคนได้อ่านบทความนี้แล้วหวังว่า บทความนี้คงเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง ถึงจะไม่มากก็น้อย “ย้ำว่า เว็บไซด์ www.เราชนะ.com เท่านั้น

ข่าวสังคม

You may also like

Leave a Comment