Home ข่าวสังคม ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000บาท จริงหรือ

ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000บาท จริงหรือ

by admin
ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000บาท จริงหรือ

ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000บาท จริงหรือ

          จากที่มีประเด็นเป็นข่าวทางหน้าสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา กรณีที่มีผู้ที่ถูกจับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด19 นั้น ซึ่งทุกวันนี้แค่การรณรงค์คงไม่เพียงพอ หลังจากที่มีการประกาศออกมาชัดเจน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 64 ในพื้นที่ 50 จังหวัด และยังมีอีกหลายจังหวัดที่รอจะประกาศออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะครบทุกจังหวัด โดยได้กำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด19

ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน หลังจากที่มีคนที่โดนปรับเพราะขับรถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย จนมีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า โทษปรับที่ระบุว่าไม่เกิน 20,000 บาทนั้น จริงๆ แล้ว จะมีการคำนวณค่าปรับอย่างไร ซึ่งในส่วนของ กทม. ได้มีการประกาศ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 ว่า ให้ประชาชนในพื้นที่ กทม. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลา    ที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

คำว่าเคหสถาน ก็คือ เมื่อออกจากบ้านไปโดยเข้าไปอยู่ในที่เป็นบริเวณสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะของชุมชน เป็นต้น ในส่วนของจำนวนเงินค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท  เช่น 6,000 , 12,000 หรือ 20,000 บาท    ใช้เกณฑ์ใดมาพิจารณา คือ อาจจะยังมีความสับสนกันอยู่ ซึ่งที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่ก็คือตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ คือในเบื้องต้น ที่มีการกระทำผิดครั้งแรก และไม่มีเจตนา เจ้าหน้าที่สามารถปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ในอัตรา 6,000 บาท แต่ในระเบียบก็มีระบุให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาโดยอาจดูจากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก หรือไม่ได้เจตนา ก็อาจสามารถพิจารณาลดได้ 1 ใน 3 ก็คือ 2,000 บาท เพราะฉะนั้นขั้นต่ำก็คือ 2,000 บาท

ในกรณีประเด็น การขับรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัย แล้วถูกปรับ คือถ้าตามกฎแล้ว เมื่ออยู่นอกบ้านก็ต้องใส่ แต่อนุโลมให้ผู้ที่ขับรถยนต์คนเดียวไม่ต้องสวมใส่ แต่ถ้ามีบุคคลอื่นในรถแม้จะเป็นคนในบ้านเดียวกันก็ต้องสวมใส่ แต่เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้วก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน

ถ้าโดนปรับเรื่องไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ไม่ไปจ่ายค่าปรับ เจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบรวมรายละเอียดแล้วส่งอัยการเพื่อส่งศาลพิจารณา ถ้าไม่มีเงินจ่าย ตามประมวลกฎหมายอาญา จะมีการให้กักขังแทนค่าปรับ คือ กักขัง 1 วัน เท่ากับ 500 บาท หรือ ให้มีการทำงานพิเศษ เช่น จิตอาสา 1 วัน เท่ากับ 500 บาท เป็นต้น

 

ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000บาท จริงหรือ

#ข่าวกีฬา

You may also like

Leave a Comment