Home ข่าวสังคม หมอยง แจงข้อดีข้อเสีย วัคซีนโควิด-19 ใครต้องการอะไรพิจารณาเอง

หมอยง แจงข้อดีข้อเสีย วัคซีนโควิด-19 ใครต้องการอะไรพิจารณาเอง

by admin
หมอยง แจงข้อดีข้อเสีย วัคซีนโควิด-19 ใครต้องการอะไรพิจารณาเอง

หมอยง แจงข้อดีข้อเสีย วัคซีนโควิด-19 ใครต้องการอะไรพิจารณาเอง

หมอยงออกมาแจงข้อดี-เสีย 6 ชนิดวัคซีนโควิด-19 ใครจะเลือกอะไรให้ลองพิจารณากันเอาเอง เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา ภาควิชากุมารเวช จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางและข้อดี-ข้อเสีย ในการเลือกวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีอยู่ด้วยกันขณะนี้ถึง 6 ชนิด ให้ผู้ที่ต้องการเลือกได้ลองพิจารณากันเอาเอง ดังนี้

  • ชนิดเชื้อตาย ซึ่งผลิตจากประเทศจีน เป็นการผลิตแบบดั่งเดิม เช่นเดียวกับวัคซีนตับอักเสบ A วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด โดยวัคซีนเชื่อตายนี้ต้องมีการเพาะเชื้อ โควิด-19 เป็นจำนวนมาก แล้วมาทำให้ฤทธิ์อ่อนตัวหรือตายไป วิธีการนี้ต้องอาศัยสถานที่หรือโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีความต้านทานที่ต่ำ เนื่องจากเป็นเชื้อที่ตายแล้ว ปัจจุบันวัคซีนตัวนี้เป็นของบริษัท Sinopharm ที่ได้ทำการผลิตที่ประเทศ UAE มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ถือ 86% ซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจ

 

  • วัคซีนฃนิดเชื้อเป็น แต่อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว แต่น่าสังเกตเนื่องจากเป็นเชื้อที่อุบัติขึ้นมาใหม่ ยังไม่มีวิธีที่แน่ชัดในการทำให้อ่อนฤทธิ์ลงได้ อย่างมั่นใจ

 

  • โปรตีนแอนติเจน ผลิตจากการสร้างสร้างโปรตีนจากส่วนที่เป็นหนามแหลงของไวรัส หรือที่รู้จักกันว่า Spike เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือแม้แต่ใบยาสูบ เพื่อนำมาทำวัคซีนและใช้ในมนุษย์ได้ผลมาแล้ว ซึ่งเป็นวัคซีนตับอักเสบ บี แต่สำหรับวัคซีนโควิด-19 นี้ยังมีอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้แก่การใช้ Adjuvant หรือสารเสริมเพื่อการกระตุ้นภูมิต้านที่ดี ยังไม่มีการรายงานว่าได้ผลอย่างไร และอยู่ในลิขสิทธิ์ของบริษัทยาไหน แต่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น

 

  • ไวรัสเวคเตอร์ ที่ใส่เข้าไปในไวรัสอีกชนิดหนึ่ง ทำไม่ใช่ตัวก่อโรค เป็นวัคซีนที่มีการผลิต และมีการทดลองในมนุษย์แล้ว เช่น วัคซีนโอโบล่า แต่วัคซีนโควิด-19 นี้เราได้ยินมาว่าไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไหน ก็จะมีข้อดี-ข้อเสียที่ต่างกัน และการผลิดให้ได้จำนวนมากอย่างรวดเร็วนั้นอาจเป็นภัยร้ายแรงก็ได้ เพราะมีวัคถุประสงค์เพื่อการครองตลาดเป็นสำคัญ

 

  • DNA วัคซีน ได้มีการศึกษากันมานานกว่า 20 ปี แต่ยังมีผลกระตุ้นภูมิต้านทานที่ต่ำ มีกลุ่มที่ทำการวิจัยหลายกลุ่มที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง DNA ของเชื่อโควิด-19 อยู่ เพราะ DNA นี้ค่อนข้างที่จะมีสภาพคงทน ในการเก็บรักษาได้อย่างง่ายดาย และสามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

 

  • mRNA เป็นวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นของบริษัทไฟเซอร์ ไบโอเทค และของ Moderma โดย mRna นี้เมื่อเซลล์ของมนุษย์รับเข้าไปแล้วจะสร้างโปรตีนออกมาตามรูปของ mRNA ที่ได้กำหนดไว้ และจะกระตุ้นภูมิต้านทานวัคซีนดังกล่าวได้สูงมาก จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้เป็นอย่างดี

 

หมอยง แจงข้อดีข้อเสีย วัคซีนโควิด-19 ใครต้องการอะไรพิจารณาเอง

ข่าวการเมือง

You may also like

Leave a Comment