Home ข่าวสังคม สาธารณะสุขเปิด 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิดใช้เวลา เพียง 37 นาที

สาธารณะสุขเปิด 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิดใช้เวลา เพียง 37 นาที

by admin
สาธารณะสุขเปิด 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิดใช้เวลา เพียง 37 นาที

สาธารณะสุขเปิด 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิดใช้เวลา เพียง 37 นาที

จากการที่ไทยกำลังจะได้รับวัคซีนล็อตแรกที่สั่งผลิตไว้ ซึ่งจะฉีดให้กับประชาชนกลุ่มแรก ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ในวันนี้ได้มีการเตรียมพร้อมระบบและขั้นตอนในการฉีด โดยทางกระทรวงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลบำราศนราดูรเป็นต้นแบบในการจัดระบบการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 19 ก่อนที่จะให้เป็นแบบแผนโรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจเยี่ยมระบบให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาล ภายในสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โดยได้มีการออกแบบระบบการฉีดวัคซีนด้วยขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้น 1 คนจะใช้เวลา 37 นาที

ขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก เป็นการลงทะเบียน โดยใช้เครื่อง KIOSK เพื่อประโยชน์ในการลดการสัมผัส ขั้นที่ที่ 2 ผู้รับวัคซีนจะต้องชั่งน้ำหนัก และเข้าตรวจวัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 จะทำการซักถามประวัติเพื่อคัดกรอง ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีนขั้นตอนที่ 5 รับการฉีดวัคซีน โยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาโดยรวมเฉลี่ยเพียง 5-7 นาที ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับการฉีดวัคซีนจะต้องนั่งพักรอในจุดที่จัดไว้ให้ก่อน เพื่อทำการสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยในขั้นตอนนี้จะมีการจัดห้องปฐมพยาบาล พร้อมกับบุคลากรที่คอยเตรียมพร้อมปฏิบัติการณ์ในกรณีฉุกเฉิน คือแพทย์กับวิสัญญีพยาบาล พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต จากนั้นทุกคนที่ได้รับวัคซีนจะต้องสแกน Line official account “หมอพร้อม” เพื่อใช้ในการติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน และรับการแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2ขั้นตอนที่ 7 เมื่อเฝ้าสังเกตอาการครบ 30 นาทีแล้ว พยาบาลจะเป็นผู้สอบถามอาการ และให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้ ขั้นตอนสุดท้ายคือ จะมี Dash Board จาก Line OA “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนแต่ละชนิด

หลังจากที่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกลับบานแล้ว จะมีการติดตามผลและดูแลหลังจากรับวัคซีนผ่านทางไลน์ หมอพร้อม และจะมีการแจ้งนัดรับวัคซีนเข็มที่สอง โดยสื่อสารกับผู้รับวัคซีนผ่านทางไลน์หมอพร้อมเช่นกัน ในการติดตามผลจะติดตามตามระยะคือ 1 วันหลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน และ 30 วันหลังฉีดวัคซีน และเมื่อถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 จะมีการติดต่อผ่านไลน์ไปเพื่อนัดหมายมาฉีด เมื่อฉีดครบ 2เข็มแล้วจะได้รับใบยืนยันผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันการติดโคโรน่าไวรัส 19 ทั้งหมดคือขั้นตอนที่ทางกระทรวงสาธารณะสุขได้เตรียมการไว้

สาธารณะสุขเปิด 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิดใช้เวลา เพียง 37 นาที

สาธารณะสุขเปิด 8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิดใช้เวลา เพียง 37 นาที

ข่าวสังคม

You may also like

Leave a Comment