Home ข่าวสังคม สั่ง วัคซีนซิโนแวค เพิ่ม 5 ล้านโดส 

สั่ง วัคซีนซิโนแวค เพิ่ม 5 ล้านโดส 

by admin
สั่ง วัคซีนซิโนแวค เพิ่ม 5 ล้านโดส 

สั่ง วัคซีนซิโนแวค เพิ่ม 5 ล้านโดส 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินอีก 321 ล้านบาท สำหรับจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ล้านโดส จากบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด หรือ “วัคซีนซิโนแวค”ตามแผนงานบริการและจัดการวัคซีน-19 เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง โดยมีกำหนดการดำเนินงานทันทีในเดือนพฤษภาคม หลังจากจำนวนวัคซีนยังไม่เพียงพอ และยังไม่ทั่วถึง

ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายจำนวน 321 ล้านบาท จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรกจะใช้สำหรับการจัดหาวัคซีนซิโนแวค เพื่อป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 271.25 ล้านบาท ส่วนที่สองจะใช้สำหรับค่าวัคซีนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 18.99 ล้านบาท และส่วนที่ 3 ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการวัคซีนในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนอีก 31.36 ล้านบาท

โดยในปัจจุบันไทยได้รับวัคซีนซิโนแวคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 ล็อต รวมทั้งหมด 2 ล้านโดส โดยล็อตแรกเข้าไทยมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 แสนโดส ส่วนล็อตที่ 2 มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แสนโดส ส่วนล็อตที่ 3 มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา และจะถึงไทยอีก 1 ล็อตในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้รัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่า จะมีการสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวจากประเทศจีนเพิ่มอีก 5 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกพื้นที่

ในเบื้องต้นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังต้องจัดหาเพิ่มเติม เพราะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ดังนั้นทางรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้ไวที่สุด เพื่อป้องกัน ลดอัตราการติดเชื้อ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน จัดหาวัคซีน และดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยง อีกทั้งผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม  จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นการด่วน เนื่องจากตอนนี้วัคซีนยังไม่เพียงพอต่อประชา ซึ่งในเบื้องต้นวัคซีนจำนวนหนึ่งได้ฉีดให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนและดูแลผู้ป่วย เนื่องจากเป็นด่านหน้าที่ต้องเจอกับภาวะเสี่ยงก่อน

ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว 2 บริษัท นั่นก็คือ วัคซีนซิโนแวค และ แอสตราเซเนก้า และวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ วัคซีนจากไฟเซอร์จะมาถึงไทยอีก 10 ล้านโดส นอกจากนั้นล่าสุดมีข่าวว่ารัฐบาลได้เจรจาตกลงสั่งซื้อวัคซีนสปุคนิค วี จากประเทศรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

สั่ง วัคซีนซิโนแวค เพิ่ม 5 ล้านโดส 

#ข่าวสังคม

You may also like

Leave a Comment