Home ข่าวสังคม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 63-64 เสริมสิริมงคลทั่วไทย

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 63-64 เสริมสิริมงคลทั่วไทย

by admin
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 63-64 เสริมสิริมงคลทั่วไทย yamashitataroข่าวสังคม

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 63-64 เสริมสิริมงคลทั่วไทย

กระทรวงวัฒนธรรมไทย จัดสวดมนต์ข้ามปี 63-64 พร้อมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64 พร้อมทัวร์ไหว้พระ 10 วัด ทั่วประเทศ สำหรับวัดที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รณรงคืจัดทางออนไลน์แทน เมื่อ 18 พ.ย. ที่ผ่านมากระทรวง วธ. โดย รมต. เผยหลังการประชุมจัดงานสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้เป็นการเสิรมสิริมงคลสำหรับประชาชนทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่าปีนี้ ทางกระทรวงได้ร่วมกับภาคเอกชนกว่า 28 หน่วยงามจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเสริมสิริมงคลให้กับประชาชนทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 อย่างยิ่งใหญ่

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 63-64 เสริมสิริมงคลทั่วไทย

ซึ่งกำหนดเริ่มงานตั้งแต่ 30 ธ.ค. 63-5 ม.ค. 64 ทั้งนี้เพื่อขอให้เป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแต่สมเด็จพระบูระมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี้ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับประเทศชาติ ขอให้คนไทยมีศีล สมาธิ สติ ปัญญา เพื่อการดำเนินชีวิตใหม่ตั้งแต่ต้นปีเริ่มศักราชใหม่ สำหรับแนวทางการประกอบกิจกรรม เริ่มจาก

  • กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดให้มีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 63-5 ม.ค. 64 สำหรับส่วนกลาง และกรุงเทพมหานคร ให้ใช้สถานที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยนิมมต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี ส่วนภูมิภาคให้จัดตามวัดต่าง ๆ รวม 76 จังหวัด และได้ขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังได้ประดิษฐาน ณ มษฑลท้องสนามหลวง ร่วมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้สงฆ์น้ำและสักการะบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

  • กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด เพื่อการเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 10 พระองค์ โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ม.ค. 64 ดังนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดราชโอรสาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชลบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดพระราม 9 กาญจนาภิกเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต

  • กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ จัดให้มีระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63-1 ม.ค. 64 โดยการจัดร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมวิสาขบูชาโลก, คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และสมัชชาสงฆ์ในต่างประเทศทั้งยุโรป เอเชีย และประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนา รวมทั้งประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งได้มีการขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมฑูตในต่างประเทศ ทั้งที่นับถือธรรมยุตนิกาย และมหานิกาย พร้อมทั้งแจ้งให้วัดไทยทั่วโลกได้ทราบ และร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก

ข่าวสังคม

You may also like

Leave a Comment