Home ข่าวสังคม สถานะการณ์โควิด-19 กับวัคซีนของ 4 บริษัท

สถานะการณ์โควิด-19 กับวัคซีนของ 4 บริษัท

by admin
สถานะการณ์โควิด-19 กับวัคซีนที่ผลิตจาก 4 บริษัทดัง yamashitataro ข่าวสังคม

สถานะการณ์โควิด-19 กับวัคซีนของ 4 บริษัท

โควิด-19 หรือโรคโคโรน่าไวรัส กำลังคุกคามชีวิตมนุษย์โลกของเราอย่างรุนแรง มีผู้รับเชื่อและเสียชีวิตรายวัน วันละกว่าหนึ่งหมื่นคนทั่วโลก ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งกำลังตกเป็นเป้าอยู่ทั่วโลก และผู้ที่ฝ่าฝืนการป้องกันโรคของทางราชการ ปัจจุบันเป็นการเชื่อกันแล้วว่าเป็นโรคร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดมาในโลก และยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผล มีแต่เพียงการรักษาไปตามอาการเท่านั้น บริษัทยาทั่วโลกก็กำลังคิดหาวิธีการอยู่ ซึ่งวิธีที่น่าจะได้ผลที่สุดได้แก่ “วัคซีนป้องกัน” แต่ปัญหาก็อยู่ที่ระยะเวลา ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผลการทดลอง โดยขณะนี้มีบริษัทที่กำลังปฏิบัติอย่างได้ผลอยู่ 4 บริษัท โดยมีผลของการทดลองที่จะทราบได้อีกไม่นาน

สถานะการณ์โควิด-19 กับวัคซีนที่ผลิตจาก 4 บริษัทดัง

หลายบริษัทกำลังทำการพัฒนาวัคซีนของตัวเอง เพื่อผลในการป้องกันโรคร้ายโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์ใหม่ และสายพันธุ์เก่า วัคซีนที่น่าจะได้ผลกว่าใครเห็นจะเป็นของบริษัท ไฟเซอร์-ไบออนเทค และวัคซีนของโมเดอรนา ซึ่งจากการทดลองอ้างว่าได้ผลถึง 94% ซึ่งเป็นกาทดลองในขั้นที่ 3 ส่วนวีคซีนของอ็อกฟอร์ด-แอสคราเซเนกา ผลการทดลองออกมาที่ 70% แต่ทั่วโลกกำลังจับตา สถานะการณ์โควิด-19 กับวัคซีนที่ผลิตจาก 4 บริษัทดัง ได้แก่ อ็อกซฟอร์ด-แอสตราเซเนกา (Oxford-Astrazeneca), ไฟเซอร์-ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech), สปุตนิก (Sputnik) และโมเดอรนา (Moderna) ซึ่งล้วนเป็นความหวังของชาวโลก และต่างก็รายงานผลเบื้องต้นของการทดลองที่น่าจะได้ผลเป็นขั้นที่ 3 ด้วยกันทั้ง 4 แห่ง ใครที่ได้ผลมากและเข้าขั้นที่สุด

มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการมากมายกว่า 20,000 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในบราซิล การทำลองมีการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับวัคซีนคนละ 1 โดส หรือ 2 โดส และวัคซีนหลอก แล้วจะต้องทำการประเมินผลหรือผลตอบสนองทั้งวันที่ได้รับวัคซีน และหลังจากได้รับวัคซีนภายใน 1-4 สัปดาห์ นักวิจัยแจ้งว่าวัคซีนนี้สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ผลดีถึง 70% เมื่ออาสาสมัครได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 โดสจะสามารถมีภูมิคุ้มกันได้ 62%

แต่อาจจะสูงถึง 90% หากได้รับในปริมาณที่ต่ำกว่า ที่เป็นดังนี้ก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการในระดับต่ำในกลุ่มผู้อาสาอีกด้วย ส่วนทางด้านไฟเซอร์ไดเปดเผยถึงความคืบหน้าของการทดลองในขั้นที่ 3 นี้ว่ากำลังอยู่ในขั้นเตรียมการ โดยมีข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่า วัคซีนนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกัน เฉพาะไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เท่านั้น โดยจะฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปก่อนซึ่งมีอยู่ถึง 94% ของผู้อาสาสมัครทั้งหมด

ข่าวสังคม

You may also like

Leave a Comment