Home ข่าวสังคม ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

by admin
ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

วันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้นัดอ่านคำตัดสินคดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยื่นฟ้องนาย สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและพวก ฐานทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ จำนวน 396 แห่ง มูลค่าความเสียหายเกือบ 6,000 ล้านบาท ซึ่งผลสรุปของคดีนี้คือ ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

 

 

คำพิพากษาก่อน ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาตัดสินว่า แม้โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ จำนวน 396 แห่ง มูลค่าความเกือบ 6,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรียุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีมติอนุมัติให้ใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ แต่ก็ไม่ได้กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง การรวมสัญญาไว้ที่ส่วนกลางเพียงสัญญาเดียว จึงสามารถดำเนินการได้ตามที่นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ได้อนุมัติ เพราะถือเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่เห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง ดังนั้นการที่นายสุเทพอนุมัติให้รวมสัญญาไว้ที่ส่วนกลางเพียงสัญญาเดียว จึงไม่เป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สุดท้าย ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

 

 

สุเทพลั่น เป็น “แพะ” ก่อน ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

          ทั้งนี้ ก่อน ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาได้พยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองมาโดยตลาด ซึ่ตลาดเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ตนถูกตราหน้าว่าทุจริตบ้านเมือง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ก็อดทนมาตลอด ส่วนศาลจะพิพากษาอย่างไร จะขอเคารพศาลที่เป็นหลักของบ้านเมือง เป็นที่พึ่งของประชาชน นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่า คดีนี้เป็นการโจมตีทางการเมืองของคู่แข่งในอดีต เพราะตอนนั้นสถานีตำรวจยังสร้างไม่เสร็จ ทำให้ตัวเขาตกเป็น “แพะ” โดยมี นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นหัวโจก

 

 

ท่าที ป.ป.ช. หลัง ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

แม้ว่า ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณและพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน ไปแล้ว แต่ในทางกฎหมายยังเปิดช่องให้โจทย์และจำเลยมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาได้ โดยนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวภายหลังรับทราบคำพิพากษาศาลว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จะประชุมพิจารณาว่าจะดำเนินการยื่นยุทธรณ์สู้คดีกับนาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อไปหรือไม่

 

 

 

 

 

ศาล ยกฟ้อง สุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก คดีสร้างโรงพักทดแทน

#ข่าวสังคม

# ข่าวสนุ๊กเกอร์

 

You may also like

Leave a Comment