Home ข่าวสังคม ล่าสุด ขั้นตอนดูแลตนเองจากโรค Covid-19

ล่าสุด ขั้นตอนดูแลตนเองจากโรค Covid-19

by admin
ล่าสุด ขั้นตอนดูแลตนเองจากโรค Covid-19

ล่าสุด ขั้นตอนดูแลตนเองจากโรค Covid-19

เท้าความกันก่อนว่าในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งแรก ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศมากนัก ทว่าในปี 2020  ก็ยังคงมีการระบาดของโรคดังกล่าวระลอกที่ 2 สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนเป็นจำนวนไม่น้อย ทางรัฐบาลเอกก็มีการออกนโยบาลและมาตรการการดูแลเรื่องความปลอดภัย แต่เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครั้ง คือ การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกที่ในปัจจุบัน 2021 สร้างผลกระทบทุกภาคส่วน

เพราะสายพันธุ์ที่ระบาดในรอบ 3 เป็นสายพันธ์อังกฤษ ทางการแพทย์ได้ออกมาพูดแล้วว่าเป็นสายพันธ์ที่สามารถติดเชื้อได้ ระยะฝักตัว 14 วัน จะไม่แสดงอาการมากนัก บางคนมีภูมิคุ้มกันในร่างกายดี จะไม่มีอาการในระยะแรกส่งผลให้กลายเป็นพาหะในทันที โดยอาการของโควิด-19 สายพันธ์อังกฤษนั้น ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบอาการได้เบื้อต้น ดังนี้

  1. มีไข้ไม่สูงมาก
  2. บางรายมีอาการหนาวร่างกายสั่นร่วมด้วย
  3. ไอและเจ็บคอ
  4. หายใจไม่สะดวก รู้สึกเจ็บแน่นบริเวณหน้าอก
  5. ลิ้นไม่สามารถรับรสชาติได้
  6. จมูกไม่ได้กลิ่น
  7. มีอ่อนเพลียและปวดตามร่างกาย

ซึ่งโรค Covid-19 นั้นมีทางทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิก ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ออกมายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษนั้น หรือทางการแพทย์จะให้ตัวย่อว่า B.1.1.7 สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ไวกว่าสายพันธุ์ปกติที่ไทยเคยประสบปัญหามากถึง 1.7 เท่า ในขณะที่ตอนนั้นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ยอดผู้เสยชีวิตพุ่งสูงกว่าที่ผ่านมา เหล่าบุคลากรทางการแพทย์และเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ ดังนั้นสถานการณ์ผู้ป่วยบางรายต้องรักษาตัวที่บ้าน ถึงแม้รัฐบาลเองก็มีการสั่งนำเข้าวัคซีนแล้ว ทว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนทุกคนต้องมีแนวทางในการป้องกันตนเอง ดังต่อไปนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหะสถาน เนื่องจากโรค Covid-19 เป็นโรคที่ติดต่อได้ทางการไอ จาม หรือของเหลวในร่างกาย สามารถแพร่กระจายบนอากาศได้นาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งอย่างถูกต้อง เมื่อออกนอกบริเวณที่พักอาศัย
  2. ต่างคนต่างใช้ชีวิต ต้องขยายความต่างคนต่างอยู่นั้น เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ถ้าต้องยืนต่อคิวนาน ๆ กับคนจำนวนมาก ให้ห่างกัน 2 เมตรสามารถป้องกัน เช่น การไอ การจาม การพูดที่น้ำลายจะกระเด็นมาหาทุกคนได้ สำคัญที่สุด อย่าลืมกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ
  3. อาการผิดปกติแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรค Covid-19 ปัจจุบันถ้าสงสัยว่าจะติดเชื้อ ต้องแจ้งสายด่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไป

 

ล่าสุด ขั้นตอนดูแลตนเองจากโรค Covid-19

#ข่าวสังคม

You may also like

Leave a Comment